Examen

Het praktijkexamen verkeersdeelneming

Onze examenplaats is Bergen op Zoom. Het examen zal 45 minuten gaan duren, hiervan rijdt u er ongeveer 25 minuten. Van te voren wordt u voorgesteld aan de examinator en deze zal uw gegevens controleren. Hierna wordt er uitgelegd wat er gaat
gebeuren.

De examinator zal achter u aan rijden op zijn eigen scooter zoals u gewend zult zijn tijdens de lessen. U krijgt tijdig de opdrachten en zult zelf in staat moeten zijn alle situaties die zich voordoen veilig op te lossen.

Hierbij rekening houden met de doorstroming van het verkeer en de veiligheid van je mede weggebruikers. Aan het eind van het examen krijgt u de uitslag en zal de examinator deze ook met u bespreken.